A002 ทัวร์สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ครบทุกจุดบินตรง พาราณสี indigo 8-16กพ62 (9วัน8คืน) ไม่เหนื่อย

เส้นทางใหม่ บินตรง บินลงพาราณสี ไป-กลับ

โดย indigo

เริ่มต้น 37,900 บาท

ทัวร์จาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

เดินทาง 8-16 กุมภาพันธ์ 2562

9 วัน 8 คืน

ร่วมกราบสักการะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

พร้อมด้วยพุทธสถานตามเส้นทางแสวงบุญ

 

429 total views, 15 views today