เรื่องราวและกิจกรรมมากมายจากเราทีมงาน ฟาฟา ทราเวล

เรื่องราวมากมายที่เรา อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้รับรู้

A00-2024-001-SXR เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 6วัน 5 คืน Indigo และบินภายใน 2 ขา รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมเรียบร้อยแล้ว

เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 7 วัน 6 คืน พาฮาลแกม (Pahalgam) ชมความงดงามหมู่บ้านคนเลี้ยงแกะ สัมผัสธรรมชาติ ภาพแลนด์สเคป ทิวทัศน์อันงดงาม ,พักบ้าน ...
อ่านเพิ่มเติม

A00-2024-002-SXR เที่ยวแคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย บินการบินไทย พร้อมบินภายใน คุ้มค่าเที่ยวทัชมาฮาล 8วัน 6 คืน

เดินทางกรฎาคม เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย   พาฮาลแกม (Pahalgam) ชมความงดงามหมู่บ้านคนเลี้ยงแกะ สัมผัสธรรมชาติ ภาพแลนด์สเคป ทิวทัศน์อันงดงาม ,พัก ...
อ่านเพิ่มเติม

A00-2024-003-SXR เที่ยวแคชเมียร์ เจาะลึกแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย บินการบินไทย พร้อมบินภายใน คุ้มค่าพิเศษเที่ยวเดลี 1 วัน 7วัน 5 คืน

เที่ยวแคชเมียร์ สวยสุดใจ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พาฮาลแกม (Pahalgam) ชมความงดงามหมู่บ้านคนเลี้ยงแกะ สัมผัสธรรมชาติ ภาพแลนด์สเคป ทิวทัศน์อันงดงาม ,พักบ้าน DELUXE HOUS ...
อ่านเพิ่มเติม

Loading