TH02-00-02-CEI-CNX- ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ 4วัน3 คืน กรุ๊ปเหมาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เที่ยวเชียงราย 4วัน3 คืนคุ้มค่า เที่ยวสนุก ไกด์นำเที่ยวดูแล เริ่มเดินทางได้แล้ววันนี้

เที่ยวเชียงราย ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำไร่ชาฉุยฟง ไหว้พระเชียงราย พระธาตุดอยสุเทพ เที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ เที่ยวแมกำปอง กิ่วฝิ่น

ที่พักหอมหมื่นลี้หรือเทียบเท่า 1 คืน ดอยแม่สลอง

ที่พัก The Heritage Chiang Rai 1 คืนหรือเทียบเท่า

ที่พัก ibis เชียงใหม่หรือเทียบเท่า 1 คืน

ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น

โปรแกรมทัวร์-เชียงราย3วัน2คืน-2566

Loading