AB001 เส้นทางใหม่บินตรงพาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ บินภายใน2รอบบิน 25-29มค62 (5วัน4คืน) indigo 25,000

เส้นทางใหม่!! เพราะโชคชะตาทำให้เราต้องปรับปรุงทริปใหม่เพื่อลูกค้า!!!!!!!

 บินตรงลงพาราณสี 

รีบจองด่วน เหลือเพียง 7 ที่นั่งเท่านั้น จาก 20 ที่นั่งสำหรับราคาพิเศษ 25,000 บาท ต่อท่าน บิน Indigo
 
บินตรงลง พาราณสี สุดคุ้ม
ล่องแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
ธัมเมกสถูปเมืองสารนาถ ๑ ในสังเวชนียสถาน
พุทธคยา ๑ ในสังเวชนียสถาน
ราชคฤห์ และเมืองนาลันทา
ช้อปปิ้งสินค้าเมืองพุทธคยา
พักโรงแรม 4 คืน
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
หัวหน้าทัวร์ไทย ช่วยเหลือตลอดการเดินทาง

 

สนใจจองด่วนเหลือเพียง 7 ที่นั่งสุดท้าย ในราคา ท่านละ 25,000 บาท รวมทุกอย่าง

เดินทาง 25-29 มค 62

 

 
-ฟาฟา ทราเวล ใบอนุญาตเลขที่ 11/08413–
จองด่วน โทร. คุณฟา 089 109 4455
คุณโย 095 956 1811
หรือ 02 5125568
Line Id: fafatravel
www.fafatravel.com
 
เส้นทางใหม่!

 

ทัวร์แสวงบุญ สองสังเวชนียสถาน สุดคุ้มที่สุด กับข้อเสนอพิเศษสำหรับทุกๆท่าน

พุทธมหาบารมี ณ พุทธคยา 

แม่น้ำคงคา พาราณสี

สวดมนต์บำเพ็ญบุญ ณ ธรรมเมกสถูป สารนาถ

จาริกธรรม ณ ยอดเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์

บินภายตรง พาราณสี

สายการบิน Indigo นำ้หนัก20 กิโลกรัม

พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

 

สนใจร่วมแสวงบุญ หรือขอโปรแกรมทัวร์ ได้ที่ 02-5125568 / 089-1094455 / LINE.fafatravel

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

1,662 total views, 33 views today