ฟาฟา ทราเวล ปันน้ำใจสู่แดนพุทธภูมิ

🚩🌟ฟาฟาทราเวลขอนำกิจกรรมดีๆแบ่งปันน้ำใจจากเมืองไทยสู่แดนพุทธภูมิอีกครั้งค่ะ

🌟โดยโครงการแบ่งปันน้ำใจนี้ได้รับการสนับสนุนจากกำลังใจดีๆจากเมืองไทยจากพี่ๆน้องๆท่านลูกค้าที่น่ารักของฟาฟาทราเวลทุกท่านเลยค่ะ

โครงการดีดี จากทีมงานฟาฟา ทราเวล ร่วมกันจัดหาเครื่องเขียน ตุ้กตา มอบให้แก่เด็กนักเรียน ในเมืองคยา

🌟ที่ร่วมใจแบ่งปันนำตุ๊กตาจากเมืองไทย ส่งตรงสู่หัวใจเด็กอินเดียค่ะ

📍ฟาฟาทราเวล อยากนำท่านไปสัมผัสกับความน่ารัก ไร้เดียงสา และยังขาดแคลนอยู่มากของๆน้องๆหนูเด็กอินเดีย ที่เมืองไทยเรามีอะไรดีๆมากมาย แต่ที่นี่ยังรอการแบ่งปันน้ำใจจากท่าน เพื่อสนับสนุนให้น้องๆเติบโต และใฝ่เรียนใฝ่ศึกษากันค่ะ

🌟โดยจะเริ่มโครงการอีกคร้งในชาวงเดือน ต.ค. 62 เป็นต้นไปค่ะ

🌟และสำหรับกรุ๊ป 14-18 ก.ค.62 นี้เราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆไปแบ่งปันน้องๆโรงเรียนอนุบาลสุชาดา ที่ เมืองคยา ประเทศอินเดียค่ะ

🙏🙏ฟาฟาทราเวลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ความอบอุ่นของหัวใจ ความเอื้ออาทร สู่แดนพุทธภูมิอีกครั้งค่ะ

176 total views, no views today

“กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

❝ .. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอ
สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมเป็นธรรมดา
พวกเธอจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อม…❞

🇮🇳🇮🇳🇮🇳นมัสเต🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏🏻”กุสินารา” สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

เส้นทางจาริกแสวงบุญ ณ เมืองกุสินารา หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ซึ่งจุดแสวงบุญที่สำคัญ และมีกิจกรรมมากมาย เพื่อให้ผู้จาริกแสวงบุญได้กราบไหว้ สวดมนต์ เจริญสติกรรมฐาน และเป็นจุดที่ได้เตือนตัวเองว่า สังชารทั้งหลายมีความเสื่อมไป พระพุทธองค์ได้ทิ้งธรรมะ ข้อสุดท้ายไว้ ณ เมืองนี้ นั่นคือ “ลมหายใจ” ท่านได้ทิ้งข้อธรรมให้เราไว้พิจารณา ณ สาลวโนทยาน ก่อนที่พระองค์ท่านจะดับขันธปรินิพพาน ณ ที่นี้ เพื่อให้เราตระหนัก ให้เราอยู่กับลมหายใจ สิ่งที่มีค่าที่สุดของเราคือ ลมหายใจ เข้า-ออก มีลมหายใจเข้า ไม่มีลมหายใจออก …ก็หมดลมหายใจ เราควรพิจารณาอยู่เป็นนิจ พร้อมตั้งจิตให้อยู่กับ กุศลผลบุญ ทุกเสี้ยววินาทีที่เราหายใจ ก่อนที่วันนั้น วันที่เราจะไม่มีลมหายใจ

✳️ภายในสาลวโนทยาน จะมีพระพุทธปรินิพพาน ที่เป็นสิ่งแสดงถึงพระพุทธองค์ให้ผู้จาริกแสวงบุญ ในแต่ละคณะ ร่วมกันกราบไหว้ น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า และร่วมกันถวายผ้าห่มสักการะ ณ สถานที่แห่งนี้

✳️ถัดจากสาลวโนทยาน เดินทางไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

ฟาฟา ทราเวลขอเรียนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา และพร้อมที่จะเจริญรอยตาม เส้นทางแห่งศรัทธา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สามารถร่วมเดินทางไปกับเรา ฟาฟา ทราเวล

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทาง กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล พักผ่อนไปกับเราแบบสนุกสนาน และเต็มอิ่ม”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

109 total views, 1 views today

ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิต สู่ “พุทธคยา”

พุทธคยา “สถานที่ตรัสรู้” หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

มหาโพธิเจดีย์ เมืองพุทธคยา

จุดศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา กษัตริย์ผู้ทรงละทิ้งความเวทนา สู่การตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา กำเนิดขึ้นที่นี่ ณ ที่แห่งนี้ “พุทธคยา” หรือ “วัดมหาโพธิ” สถานที่สำคัญที่สุดแห่งกลุ่มสังเวชนียสถาน สถานที่แห่งจุดเริ่มต้นของการมีพุทธศาสนาอุบัติขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยชื่อนี้เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2545 เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกในการเดินทางมาสักการบูชา

สถานที่สำคัญที่สุดในเมืองคยา คือ เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ จุดสำคัญที่ทุกท่านต่างต้องการที่จะเข้ามาสักการะ สักครั้งหนึ่งในชีวิต อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยรูปร่างเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูงสองชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบปาละ ส่วนอีกชั้นประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร ต่อมาเป็น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้ และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้าง พระแท่นวัชรอาสน์ประดิษฐานไว้ข้างใต้เพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงการบำเพ็ญเพียรขององค์พุทธศาสดา

การเดินทางมาพุทธคยา ปัจจุบันเดินทางได้สะดวก และค่าใช้จ่ายลดน้อยลงมาก ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่ต้องการอยากจะเดินทาง เข้ากราบพระพุทธองค์ ณ พุทธคยา สักครั้งหนึ่งในชีวิต ทางฟาฟา ทราเวล มีบริการ ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการนำเที่ยวแสวงบุญ พระวิทยากร การดูแลทั้งเส้นทางการเดินทางจากไทย เที่ยวบินจากไทย รถเช่าที่อินเดีย ไกด์นำเที่ยว โรงแรมที่พัก ให้กับคณะแสวงบุญที่ต้องการเดินทาง มาแสวงบุญ ผู้แสวงบุญท่านใดสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรงที่เบอร์ 089-1094455 หรือ LINEID.fafatravel

124 total views, 2 views today

A2019-08-007-3D2N-GAYA ทัวร์แสวงบุญพุทธคยา บินลงพุทธคยา 3วัน2คืน บิน ศุกร์กลับอาทิตย์ ง่ายๆในราคาเริ่มต้นเพียง 16,500 บาท พักโรงแรมที่พุทธคยา 2 คืนสุดคุ้ม 6-8 กันยายน 2562

โปรแกรมทัวร์เต็มอิ่มพุทธคยา 3 วัน 2 คืนเส้นทางใหม่ บินภายในลงคยา ไปและกลับ เดินทางง่ายๆสบายๆ

เดินทาง 23-25 สค 62 และ 6-8 กย 62 ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท และค่าวีซ่า 3,500 รวม 20,000 บาท

 • สัมผัสพลังแห่งพุทธะ ณ ดินแดนพุทธภูมิ อันเป็นสะดือโลก เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย
 • เต็มอิ่มพุทธคยา สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา  พระแท่นวัชระอาสน์ สถานที่ ที่องค์พระบรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ น้อมสักการะ ปฏิบัติบูชา ถวายผ้าป่า
 • จาริกธรรม พร้อมพระธรรมวิทยากรให้คำบรรยาย สถานที่สำคัญพร้อมสวดมนต์ นั่งสมาธิตลอดการเดินทาง
 • น้อมถวายผ้าห่มคริสตรัล อันวิจิตร ปราณีต แด่พระพุทธองค์ หลวงพ่อพระพุทธเมตตา อันเป็นตัวแทนพระพุทธองค์
 • ค้นพบพลังแห่งศรัทธา และความสุขที่แท้จริง กับพุทธสถานอันงดงามกับสถานที่จริง เพื่อให้จิตของท่านให้ตื่นรู้ เบิกบาน กับการปฏิบัติบูชา สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม 
 • เดินทางแสวงบุญกับเรา กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล กิจกรรมบุญ วิถีพุทธจะเกิดขึ้นที่นี่
 • พักโรงแรมในเมืองพุทธคยา 2 คืน
 • พาทุกท่านทำบุญผ้าป่า ณ วัดไทย ในเมืองพุทธคยา 
 • เขาดงคสิรินำพาทุกท่านสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขรกริยา นาน ถึง 6 ปีบนเขาจะมีถ้ำให้ทุกท่านสามารถเข้าไปสักการะ รูปพระโพธิสัตว์สิทธัตถะปางบำเพ็ญทุกขรกริยา
 • ชมสัตตมหาสถาน ทั้ง ๗ ทั้งจุดจริงและจำลองรอบองพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุจติสุขตลอดทั้ง ๗ สัปดาห์ พระแท่นวัชรอาสน์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ /อนิมิสเจดีย์ /รัตนจงกรมเจดีย์/รัตนฆรเจดีย์/ต้นอัชฌปาลนิโครธ/สระมุจลินทร์/ต้นราชยตนะ จากนั้นร่วมกันทำวัตรเช้าและเย็น บริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
 • แวะซื้อของฝากอย่างถูกใจ ทั้ง หิมาลายา หินสีธิเบต เสื้อผ้า แพรพรรณ ในราคาที่คุณจะประหลาดใจ 
 • เดินทางสะดวกด้วยเที่ยวบินภายในสู่พุทธคยา ใช้เวลาต่อเครื่องสั้นๆไม่นาน
 • ทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน พร้อมเก็บภาพประทับใจด้วยกล้องคุณภาพสูง แบบมืออาชีพ คอยถ่ายรูปให้ทุกท่านฟรี ตลอดการเดินทาง

 

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทางแสวงบุญกับเรา กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล กิจกรรมบุญ วิถีพุทธจะเกิดขึ้นที่นี่”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

558 total views, 4 views today

A2019-11-006 ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 29 พย 62-6ธค62 ราคา 29,900 บาทรวมวีซ่าแล้ว พักวัด+โรงแรม บินตรงลงพาราณสีและบินภายในกลับไทยที่คยา

ทริปแสวงบุญ พุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา ไวสาลี ราชคฤห์ นาลันทา เขาคิชฌกูฏ แม่น้ำคงคา เดินทาง 29 พย 62 – 6 ธค 62 (8วัน7คืน) สุดคุ้มครบทุกจุด พร้อมเส้นทางบินตรงลงพาราณสี และกลับไทยที่คยา ไม่เหนื่อย ในราคาพิเศษ เพียง 29,900 บาทรวมวีซ่าอินเดีย เนปาล เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน

โปรแกรมสุดคุ้ม แสวงบุญ เที่ยวอินเดีย ทำบุญอินเดีย พุทธคยา สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ราชคฤห์ หลวงพ่อองค์ดำ กุสินารา และ ลุมพินี เต็มอิ่ม อิ่มใจ อิ่มบุญ

นำพาทุกท่านสู่เส้นทางแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ณ ดินแดนพุทธภูมิ สถานที่องค์บรมศาสดาตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ทำบุญใหญ่ ทอดผ้าป่า ณ แดนพุทธภูมิ จาริกธรรม ณ พระมูลคันธกุฏี บนยอดเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ พร้อมทั้งสถานที่อื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น วัดเวฬุวันมหาวิหาร นมัสการ “ลานจาตุรงคสันนิบาต” จุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา ตโปธาราม บ่อน้ำโบราณอายุกว่า 2,500 ปี ชมมหาลัยนาลันทา พร้อมทั้งร่วมนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ เมืองนาลันทา เพื่อขอพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เมืองไวสาลี เมืองกุสินารา เมืองสาวัตถี ลุมพินี ล่องแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสี และ เมืองสารนาถ

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

บินดีไม่เหนื่อยแน่นอน / ขาไปบินตรงลงพาราณสี / ขากลับต่อเครื่องไม่นาน ดีกว่านั่งรถนาน 12 ชม.จากคยาไปโกลกาต้า / น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

สอบถามโปรแกรมทัวร์ติดต่อ ตามข้อมูลด้านล่าง หรือ LINE ID: fafatravel

https://line.me/ti/p/~fafatravel

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทางแสวงบุญกับเรา กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล กิจกรรมบุญ วิถีพุทธจะเกิดขึ้นที่นี่”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

1,152 total views, 3 views today

A2019-12-005 ทัวร์แสวงบุญอินเดีย เนปาล สวดมนต์ข้ามปี พุทธคยา และสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 29ธค62-6มค63 ราคา 39,900 บาทรวมวีซ่าแล้ว พักโรงแรมบินตรงพาราณสี

ทริปแสวงบุญ พุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา ไวสาลี ราชคฤห์ นาลันทา เขาคิชฌกูฏ เดินทาง 29 ธค 62 – 6 มค 63 (9วัน8คืน)เต็มอิ่มพุทธคยา 3 คืนเต็ม แบบสุดคุ้ม สวดมนต์ข้ามปี และตักบาตรปีใหม่ ณ พุทธคยา 31 ธันวาคม และ 1มกราคม

ปีใหม่ 2563 โปรแกรมสุดคุ้ม แสวงบุญ เที่ยวอินเดีย ทำบุญอินเดีย พุทธคยา สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ราชคฤห์ หลวงพ่อองค์ดำ กุสินารา และ ลุมพินี เต็มอิ่ม อิ่มใจ อิ่มบุญ

⭐✴โปรแกรมใหม่ รับพรปีใหม่ 2563 ณ พุทธคยา กับโปรแกรมสวดมนต์ข้ามปี และทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ พุทธคยา 

🌠🌠 เป็นปีแรกที่ ฟาฟา ทราเวล ได้จัดโปรแกรมต้อนรับปีใหม่ ให้กับลูกค้าในราคาพิเศษสุดเพียง 39,900 บาทต่อท่านรวมวีซ่าอินเดีย เนปาล เรียบร้อยแล้ว !!! พร้อมจัดโปรแกรมให้ทุกท่านได้ลงตัว พัก ณ พุทธคยา ถึง 3 คืนเต็ม พร้อมรับบุญเต็มๆ ในวัน ที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม ณ พุทธคยา แบบสุดคุ้ม พักโรงแรมตลอดการเดินทาง และ บินตรงลงพาราณสี โดย สายการบิน Indigo ทั้งไปและกลับ

https://line.me/ti/p/~fafatravel

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทางแสวงบุญกับเรา กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล กิจกรรมบุญ วิถีพุทธจะเกิดขึ้นที่นี่”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

1,095 total views, 9 views today

A2019-11-004 โปรแกรมทัวร์ 16-25 พฤศจิกายน62 (10วัน9คืน) พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา พาราณสี และ เมืองดาร์จิลิง ไหว้พระวัดฑิเบต ชมยอดเขาหิมาลัย สัมผัสอากาศเย็น นั่งรถไฟสายหิมาลัย จิบชาชั้นดี VIP กรุ๊ปเพียง 16 ท่าน พิเศษเพิ่มบินภายใน พาราณสี-คยา พร้อมพักพุทธคยา2คืน พาราณสี2 คืน

ปรับโปรแกรมใหม่ พิเศษยิ่งกว่าเก่า เที่ยวบินภายในจากดาร์จิลง – ปัตนะ (แบบvia) ทำให้การเดินทางสู่กุสินาราง่ายยิ่งขึ้น และบินภายในจาก พาราณสี-พุทธคยา ลดการเดินทาง 220 กิโลเมตร พร้อมบินภายในคยา กลับไทยแบบง่ายในวันกลับ สุดพิเศษ ในราคาที่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอน !!! เหลือเพียง 5 คู่สุดท้าย

ดาร์จิลิง ชมเทือกเขาหิมาลัย นั่งรถไฟสายหิมาลัย จิบชาชั้นดี พร้อมบินภายใน4รอบบินแสวงบุญ สังเวชนียสถาน๔ ตำบล กรุ๊ปVIP ราคาโปรโมชั่น จองภายใน กค 62 นี้ 55,000 บาท

⭐✴ โปรแกรมทัวร์ 16-25 พฤศจิกายน62 (10วัน9คืน) พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา พาราณสี และ เมืองดาร์จิลิง ไหว้พระวัดฑิเบต ชมยอดเขาหิมาลัย สัมผัสอากาศเย็น นั่งรถไฟสายหิมาลัย จิบชาชั้นดี VIP กรุ๊ปเพียง 16 ท่าน 🌠🌠

⭐✴โปรแกรมใหม่ล่าสุด 2019✴🌠🌠 พบกับโปรแกรมมากมาย ในทริปบุญแบบวิถีพุทธ ด้วยทีมงาน ทัวร์ลีดเดอร์คุณภาพ ดูแลทุกท่านตลอดการเดินทาง พร้อมการจัดเส้นทางสายธรรมะ ทางทีมงานได้นิมนต์พระธรรมวิทยากร เพื่อที่จะให้คำบรรยาย ในจุดสำคัญๆต่างๆ ณ เส้นทางแสวงบุญได้ถูกต้องโปรแกรมขายดีที่สุด และใหม่ที่สุด เส้นทางการเดินทางที่สบาย พักโรงแรมดีในราคาคุณภาพ โปรโมชั่นเพียง 55,000 บาท จาก 62,500 บาท
✅เที่ยวเมืองดาร์จิงลิง ราชินีแห่งขุนเขา เมืองแห่งสายหมอก ด้วยไกด์ที่รู้ลึกรู้จริง พาท่านเที่ยวเมือง ชมวิว 360 องศา ทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้นกระทบยอดเขาคังชิงจุงก้า สูงอันดับ 3 ของโลกด้วยตาเปล่า

✅นั่งรถไฟสายยูเนสโก้ Toy Train ชมเมืองแบบVIP

✅ไหว้พระวัดฑิเบต ขอพร พระศรีอริยเมตไตร

✅ชิมชาดาร์จิลิงชั้นดี

✅พร้อมแสวงบุญสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน

✅เส้นทางบินปรับใหม่ โครตดีและคุ้มค่าเดินทางสบาย

#บินภายใน พาราณสี-พุทธคยา ไม่เหนื่อยอีกต่อไป#บินภายใน แบกโดกา-ปัตนะ เพื่อแสวงบุญกุสินาราในวันรุ่งขึ้น ประหยัดเวลา6ชั่วโมง จาก ปัตนะ -พุทธคยา#บินภายใน ขากลับ คยา-โกลกาต้า-กรุงเทพ ประหยัดกว่าบินตรง ทำให้ได้เที่ยวมากยิ่งขึ้น

คุ้มแบบนี้ รีบจองด่วน ภายในเดือน กรกฎาคม 2562 เหลือเพียง 12 ท่านสุดท้าย

เส้นทางใหม่ พาทุกท่านบินลัดฟ้า สู่นครแห่งสายหมอก เทือกเขาหิมาลัย เมืองดาจิลิง จากนั้นบินลัดฟ้า สู่มหานครแห่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี เพื่อเริ่มต้นแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สิ้นสุดที่เมืองคยา พร้อมบินกลับไทย ณ เมืองคยา แบบสุดคุ้ม ในทริป VIP เดินทางน้อยคน แต่บริการแบบ VIP

ปรับโปรแรกมใหม่ เหลือ 5 คู่สุดท้าย

เมืองดาร์จิลิง เมืองแห่งหุบเขาอ้อมกอดหิมาลัย
สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี

ชมความงดงามในยามเช้า ณ จุดชมวิว ไทเกอร์ฮิล เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงจากพระอาทิตย์กระทบยอดเขาคันเซงจุงก้า หรือที่ชาวอินเดีย เรียกว่า เทือกเขาพระพุทธเจ้าปรินิพพาน (Sleeping Buddha Mount Kanchenjunga)

ฟาฟาทราเวล ขอนำทุกท่านมาพบกับโปรแกรมสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า VIP เท่านั้น กรุ๊ปขนาดเพียง 16 ท่านพร้อมทีมงานดูแลเต็มที่ เพื่อให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มในบรรยากาศที่ดีทีสุด โรงแรมที่ดี การเดินทางที่ดี พร้อมพาทุกท่านร่วมเดินทาง ชมและท่องเที่ยวเมืองแห่งหุบเขา อากาศ ณ ช่วงเวลานั้นประมาณ 10-17 องศา พร้อมชมวิวอันสวยที่สุด ที่หาชมที่ใดในโลกไม่ได้ นั่นคือจุดชมวิว ไทเกอร์ฮิล พร้อมทั้งนำพาทุกท่าน ขึ้นรถไฟสายหิมาลัย รถไฟถ่านหิน นามว่า ToyTrain สัมผัสกับบรรยากาศรถไฟ ที่วิ่งขนานไปกับถนนในระยะทางกว่า20 กิโลเมตร นำพาทุกท่าน ไหว้พระ ขอพร วัดฑิเบตที่เก่าแก่ ชมปฏิมากรรมอันเรื่องชื่อ พร้อมชิมอาหารเลิศรส ในแบบฉบับของชาวดาร์จิลิง ชาอันเลื่องชื่อ ของฝากมากมาย แบบสุดคุ้ม ก่อนเดินทางแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน ถือเป็นการ พักผ่อนและท่องเที่ยวไปในครั้งเดียวกันแบบคุ้มค่า

https://line.me/ti/p/~fafatravel

ปรับเส้นทางใหม่ ดีกว่าเดิม คุ้มกว่าเดิม เพิ่มเที่ยวบินให้เดินทางได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเฉพาะรอบนี้รอบเดียวเท่านั้น 4สังเว+ดาร์จิลิง บินภายในกันไปรัวๆ ถึง5รอบบิน พร้อมพิเศษ พาราณสี-คยา ให้ฟรีอีก1รอบ รับเพียง 16 ท่านขอโปรแกรมและจองได้แล้ววันนี้ เดินทาง 16-25 พย 62 นี้

🌈🌈อย่ารอโชคชะตา อย่ารอวาสนา เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร
เดินทางแสวงบุญกับเรา กับทริปพิเศษ “เติมเต็มพลังบุญ ให้อาหารใจ กับฟาฟาทราเวล กิจกรรมบุญ วิถีพุทธจะเกิดขึ้นที่นี่”👍
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล 
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

1,434 total views, 3 views today

A2019-11-003โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และเที่ยวชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลี 3-12 พฤศจิกายน 2562(9วัน8คืน) บินลงคยา พักโรงแรมพร้อมบินภายในสู่ชัยปุระ เริ่ม 43,500 บาท รวมวีซ่าแล้ว

ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญ ร่วมจาริกและแสวงบุญ และเที่ยวชมเมืองชัยปุระ และทัชมาฮาลเมืองอัครา

เส้นทางใหม่ บินลงคยา บินภายในสู่ชัยปุระ

เส้นทางสุดพิเศษ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เริ่มต้นจากพุทธคยา ด้วยเที่ยวบินภายในจากโกลกาต้าสู่พุทธคยา บินสบายๆ ในราคามิตรภาพ โดยสายการบิน อินดิโก้ พาทุกท่านแสวงบุญ สถานที่ตรัสรู้ ได้ทันที ณ พุทธคยา จากนั้นเดินทางสู่เส้นทางแห่งศรัทธา กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน ลุมพินี สถานที่ประสูติ และ สารนาถเมืองพาราณสี สถานที่ปฐมเทศนา ด้วยทีมงานหัวหน้าทัวร์จากไทย ที่ชำนาญเส้นทาง ไกด์อินเดีย และ พระวิทยากรบรรยายธรรมตลอดเส้นทางแสวงบุญ พักโรงแรมชั้นดี อาหารเสริมจากไทย และบินต่อไปเมืองชัยปุระ ทัชมาฮาล และเดลี สุดคุ้ม จัดเพียงรอบเดียวเท่านั้น 3-12พย 2562 จองวันนี้ราคาประหยัดเพียง 43,500 บาท จากราคาปกติ 47,500 บาท รวมวีซ่าแล้ว

สนใจโปรแกรมทัวร์ add LINE มาที่ https://line.me/ti/p/~fafatravel

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ จองวันนี้ พิเศษ ฟรี แฟลชไดร์ฟ บันทึกภาพเมื่อจบทริปสำหรับทุกท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทาง *ปกติท่านละ 500 บาทพร้อมจัดส่ง จองวันนี้ก่อน 30 มิถุนายน 2562

 “อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุดคติโลกสวรรค์ “

สังเวชนียสถาน สถานเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เมื่อมาจาริก ยังสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ควรเพียรตั้งจิต ระลึกถึงคุณงามความดี ไม่ก่อให้เกิดความประมาท หมั่นเพียรสร้างกุศล

จากใจฟาฟา ทราเวล อยากให้ทุกท่านได้บุญ และมีความสุขในการจาริกมายัง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

แผนการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทางประจำวัน โปรแกรมทัวร์และที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่หนึ่ง เตรียมกายเตรียมใจ พร้อมเดินทางสู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

วันที่ 3 พย 2562  นัดหมายพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.00 น.

เวลานัดหมาย 23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เชิญที่ประตู 5  แถว L สายการบิน  IndiGo  Airline เพื่อตรวจเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เจ้าหน้าที่จากฟาฟา ทราเวล รอทุกท่านเพื่อเตรียมสัมภาระ โหลดขึ้นเครื่อง นำ้หนักสัมภาระ ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสายการบิน  นำ้หนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม  ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

เช้า 02.00 น. เดินทางสู่อินเดีย ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ถึงอินเดียประมาณเวลา 03.20 น. 

ถึง สนามบิน เมืองโกลกาต้า ตามเวลาท้องถิ่น เวลาจะช้ากว่าไทย 1ชั่วโมง30นาที ปรับเวลาให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น จากนั้นนำพาทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ** ทางทัวร์เตรียมอาหารกล่อง เพื่อให้ทุกท่านรับประทานช่วงเช้าที่สนามบินโกลกาต้า

ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยา เที่ยวบิน Indigo 6E 7713 เวลา 07:00 -08.35 

ถึงเมืองพุทธคยา ช่วงเช้าพาทุกท่านเข้ามหาโพธิเจดีย์ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายพาทุกท่านเยี่ยมชมวัดนานาชาติ ทำบุญวัดไทยพุทธคยา สวดมนต์ทำวัดเย็นใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง เต็มอิ่มพุทธคยา

ร่วมทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ บริเวณโดยรอบต้นศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันตักบาตรข้าวพระพุทธเพื่อน้อมนำไปตักบาตรแรก ถวายแต่องค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตา หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำพาทุกท่านสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริกยา เดินทางสู่เมืองเขาดงคสิรินำพาทุกท่านสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขรกริยา นาน ถึง 6 ปีบนเขาจะมีถ้ำให้ทุกท่านสามารถเข้าไปสักการะ รูปพระโพธิสัตว์สิทธัตถะปางบำเพ็ญทุกขรกริยา และมีวัดธิเบตให้ทุกท่านได้แวะทำบุญอีกด้วย ปิดท้ายก่อนลงเขาด้วยการชิมชามะตูมอันชื่นใจ
นำเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดา มหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารมือสำคัญก่อนการตรัสรู้ ซึ่งก็คือ ข้าวมธุปายาส พร้อมสักการะเพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระนาง ณ สุชาดาเจดีย์ (Sujata Kuti) พร้อมเยี่ยมชมต้นไม้ในครั้งพุทธกาลที่พระนางถวายข้าวมธุปายาส นั่นก็คือ ต้นอัชฌปาลนิโครธ และยังเป็น 1 ใน 7 สัตตมหาสถานอีกด้วย หลังจากสักการะบ้านแม่นางสุชาดาแล้ว นำพาทุกท่าเยี่ยมชม จุดที่พระพุทธองค์อธิษฐานลอยถาดทองคำ ณ ท่าน้ำชื่อสุปติฏฐะ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นองค์เจดีย์พุทธคยา ยอดสีทองเหลืองอร่ามงดงาม
นำพาทุกท่านชมและสักการะรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อชมสัตตมหาสถาน ทั้ง ๗ ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุจติสุขตลอดทั้ง ๗ สัปดาห์ พระแท่นวัชรอาสน์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ /อนิมิสเจดีย์ /รัตนจงกรมเจดีย์/รัตนฆรเจดีย์/ต้นอัชฌปาลนิโครธ/สระมุจลินทร์/ต้นราชยตนะ จากนั้นร่วมกันทำวัตรเย็น บริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันน้อมถวาย ผ้าห่มพระพุทธเมตตาประดับคริสตัล น้อมถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา จากนั้นท่านสามารถเดินชอปปิ้งซื้อของได้เลย หรือต้องการเข้าต้นพระศรีมหาโพธิ์ก่อนทำการปิดในเวลา 21.00 น. ก็สามารถทำได้เช่นกัน รายละเอียดปรึกษาหัวหน้าทัวร์ท่านอีกครั้ง ** วันรุ่งขึ้นเดินทางไกล  ** ทางฟาฟา ทราเวล มีบริการถ่ายรูป ณ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ให้แก่ทุกท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากภายในมหาโพธิเจดีย์ไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้

วันที่สาม เดินทางสู่เมืองกุสินารา ระหว่างทางแวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองไวสาลี ดังนี้ เมืองไวสาลี กราบนมัสการ ปาวาฬเจเดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร

วันที่สี่ปลงสังเวช ณ กุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน แล้วเดินทางสู่เมืองลุมพินีในช่วงบ่าย

พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนสติ ไม่ให้ประมาท ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีพุทธโอวาทความว่า “เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

เมืองกุสินารา หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน การดับรอบความปราศจากกิเลสที่ร้อยรัดคือการดับสนิท ดับด้วยไม่เหลือแห่งกิเลสและกองทุกข์ ที่ใต้ต้นสาละคู่ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนสติ ไม่ให้ประมาท ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีพุทธโอวาทความว่า“เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญาให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด กิจกรรมช่วงเช้า “ร่วมแห่ผ้าหุ่มคลุมพระพุทธรูปปางปรินิพพาน” ถวาย พระพุทธรูปปางปรินิพพาน  ณ มหาปรินิพพานวิหาร บริเวณ สาลวโนทยาน จากนั้น ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ณ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

วันที่ห้า ลุมพินี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ 

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ร่วมทำวัตรเช้าและเข้าสักการะ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ณ บริเวณสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมเยี่ยมชมเสาหินอโศกภายในมีรูปพระพุทธมารดา ยืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ** ทางฟาฟา ทราเวล มีบริการถ่ายรูปพิเศษให้กับทุกท่านไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทางมาแสวงบุญกับทางฟาฟา ทราเวล
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองพาราณสี ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 
กลางวันรับประทานอาหารแบบกล่อง ณ วัดไทย 960 พร้อมอาหารเสริมจากทางวัดและร่วมทำบุญทอดผ้าป่า วัดไทย 960 จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองพาราณสี เมื่อถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่หก สารนาถ สถานที่แสดง ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ 

พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ท่านโกณฑัญญะ ฟังพระธรรมเทศนาเกิดดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาบัน และทูลขอบวชเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เกิดเป็นปฐมสาวกหรือพระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา จึงเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างบริบูรณ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ “วันอาสาฬหบูชา” สถานที่ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลกนั้น เกิดเป็นพุทธานุสรณ์สถานระลึกถึง คือ ‘ธัมเมกขสถูป’ ซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ แห่งที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี ๘ ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ ๘ ประการ ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม ส่วน ‘สถูป’ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้เกิดกุศลธรรม ดังนั้น ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรมในวันอาฬาหบูชา คือ พระโกณฑัญญะ

พาราณสี เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดียและเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก

เช้า แม่น้ำคงคายามเช้าตรู่
ล่องเรือยามเช้า ณ แม่น้ำคงคา พระอาทิตย์เริ่มฉายแสงร้อนแรงขึ้น ละครชีวิตของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำคงคาเริ่มโลดแล่น กองไฟที่ใช้สำหรับเผาร่างไร้วิญญาณที่ท่ามณีกรรณิกาฆาตลุกโชน มีคนเพียง 5 ประเภทเท่านั้นที่จะไม่ถูกเผา แต่จะถูกผูกกับหินถ่วงทิ้งน้ำ ได้แก่ เด็กแรกเกิด สาวพรหมจรรย์ นักบวช คนถูกงูกัด และคนถูกฟ้าผ่า โดยชาวฮินดูเชื่อว่าคน  เหล่านี้ได้ถูกชำระล้างบาปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเพื่อเผาไหม้ร่างอีก และชาวฮินดู บูชาสุริยเทพหรือพระอาทิตย์ ที่ชาวฮินดูเชื่อว่า จะสามารถทำลายอำนาจความชั่วร้ายที่อยู่ในจิตใจได้ การไหว้พระอาทิตย์จะทำให้บุคคลนั้นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในชีวิต ชาวฮินดูจึงนิยมมาอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น และขอพรต่อสุริยเทพในทันทีที่แสงแรกของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้น
หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือเมืองสารนาถ ห่างจากตัวเมืองพาราณสีประมาณ 10 กิโลเมตรร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า และ สวดบท ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ ณ บริเวณ ‘ธัมเมกขสถูป’ และสถานที่โดยรอบ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่สนามบินเมืองพาราณสี เพื่อบินสู่เมืองชัยปุระ ซึ่งหลังจากนี้อีก 3 วันทางฟาฟา ทราเวล จะนำพาทุกท่านชมสถาปัตยกรรม อันสวยงามของอินเดีย โดยเที่ยวบินตรงจากพาราณสี – ชัยปุระ ใช้ระยะเวลาบิน 1.30 ชั่วโมง ถึงเมืองชัยปุระ เมื่อถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

พร้อมเส้นทางบินภายในประเทศ จากเมืองพาราณสี สู่เมืองชัยปุระ

วันที่เจ็ด สามเหลี่ยมอารยะธรรม เมืองชัยปุระ

ช่วงเช้า พาทุกท่านถ่ายรูป ณ  Hawa Mahal (Palaces of the Wind) ฮาวา มาฮาล  (HAWA MAHAL)  พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม Amer Fort หรือ ป้อมแอมเบอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน ความสวยงามของป้อมแอมเบอร์ ซ่อนอยู่ภายในกำแพงเมืองที่แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น (แต่ละชั้นคั่นด้วยทางเดินกว้าง) โดยภายในเป็นหมู่พระที่นั่งซึ่งสร้างจากหินทรายสีแดงและหินอ่อน หมู่พระที่นั่งภายในป้อม ประกอบด้วย “ดิวัน-อิ-อัม” หรือท้องพระโรง, “ดิวัน-อิ-กัส” หรือท้องพระโรงส่วนพระองค์, “ชีชมาฮาล” (พระตำหนักซึ่งเป็นห้องทรงประดับกระจกสำหรับมหาราชา) และ “จัย มานดีร์” ซึ่งเป็นตำหนักอยู่บนชั้นสอง, “อารัม บักห์” ซึ่งเป็นสวนสวยจัดเป็นรูปดาวแฉกแบบโมกุลคั่นกลางระหว่างอาคาร และ “สุกห์นิวาส” ซึ่งเป็นพระตำหนักที่ใช้การปรับอากาศภายในพระตำหนักให้เย็นลงด้วยการทำให้ลมเป่าผ่านรางน้ำตกที่มีอยู่โดยรอบภายในพระตำหนัก ทำให้ภายในตำหนักนี้มีอากาศเย็นอยู่เสมอ ป้อมนี้เคยเป็นที่ประทับของราชปุต มหาราชา และพระราชวงศ์ของอาเมร์ในอดีต ( พิเศษ.. รวมค่าพาหนะขึ้นไปชมพระราชวัง)

จากนั้นเช้าชม City Palace เดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่ คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

กลางวันรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

ช่วงบ่ายเดินทางสู่เมืองอัครา ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง เมื่อถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  ** เมื่อถึงเมืองอัครา สามารถเลือกซื้อสินค้า และเสื้อผ้าอินเดีย ณ ร้านค้า ได้ตามอัธยาศัย

วันที่แปด เมืองอัครา ทัชมาฮาล

อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล เต็มอิ่มกับการถ่ายรูป พร้อมพาทุกท่านชมอัคราฟอร์ท มนต์เสน่ห์ของทัชมาฮาล อนุสรณ์ความรักของของจักรพรรดิชาห์ ชหาน ที่มีต่อ อรชุมันท์ พานุ เพคุม หรือพระนางมุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” ผู้คอยเฝ้าติดตามจักรพรรดิชาห์ ชหาน แม้นแต่ในสนามรบพระนางก็ยืนเคียงข้างพระสวามี อีกทั้งการว่าราชการแผ่นดิน และแล้ววันหนึ่งพระมเหสีมุมตัช ก็ได้สิ้นพระชนม์ลง หลังให้กำเนิดทายาทองค์ที่ ๑๔ จักรพรรดิ์ซาห์ ชหานทรงโศกเศร้าเสียใจคิดถึงนางอันเป็นที่รักอยู่ถึงสองทศวรรษ พระองค์จึงได้จัดสร้างสุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระมเหสีอย่างมั่นคงตราบลมหายใจสุดท้ายที่ท่านยังมองมาที่ทัชมาฮาล เพื่อมองพระมเหสีมุมตัช ทัชมาฮาลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลกที่ครั้งหนึ่งท่านควรไปสัมผัสมนตราแห่งความรัก ที่สุดแห่งการแกะสลักหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมรา จากนั้นเดินทางสู่พระราชวังอัคราฟอร์ต เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง โดยพระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๕๖๕ ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักและมีทองคำทาตามผนัง เป็นจิตรกรรมที่สวยงามมาก แต่เมื่ออินเดียตกเป็นเมืองขึ้นทองคำก็โดนแกะออกจากผนังเป็นเครืองบรรณาการ 

วันที่เก้า เดินทางกลับไทย

2,262 total views, 12 views today

A2019-11-003 รีวิว ข้อมูล ทัวร์สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และเที่ยวชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลี 3-12 พฤศจิกายน 2562(10วัน8คืน) บินลงพคยา พักโรงแรมพร้อมบินภายในสู่ชัยปุระ เริ่ม 43,500 บาท รวมวีซ่าแล้ว

ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญ ร่วมจาริกและแสวงบุญ และเที่ยวชมเมืองชัยปุระ และทัชมาฮาลเมืองอัครา

ณ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ประสูติเมืองลุมพินี ตรัสรู้เมืองพุทธคยา ปฐมเทศนาเมืองสารนาถ และ ปรินิพพาน เมืองกุสินารา พร้อมทั้งพาทุกท่านเที่ยวชมความงดงามของเมืองสีชมพู เมืองชัยปุระ และเมืองอัคราอันมีทัชมาฮาล พร้อมกันในทริปนี้ ด้วยเที่ยวบินตรงสู่พาราณสี และ เที่ยวบินภายในสู่เมืองชัยปุระ พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ด้วยทีมงานคุณภาพ และ มีบริการเก็บภาพถ่ายที่ระลึกให้กับทุกท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดและโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม
ทริปพิเศษ เดินทางสู่เมืองชัยปุระ ด้วยเที่ยวบินภายในตรงจากพาราณสี สู่ชัยปุระ พร้อมร่วมแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
ทริปสังเวชนียสถาน และทัชมาฮาล เดลี ชัยปุระ
บินลงคยา สบายๆในวันแรก

อิ่มใจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน

เส้นทางการเดินทางที่เราจัดให้กับทุกท่านอย่างดีที่สุด ในราคาที่ดีที่สุดและคุ้มที่สุดสำหรับทุกท่าน

พิเศษ ฟรี แฟลชไดร์ฟ บันทึกภาพเมื่อจบทริปสำหรับทุกท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทาง เมื่อจองภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมจัดส่งหลังจบทริป มูลค่า 500 บาท

▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ทัวร์แสวงบุญ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ 

☎ ☎ ☎ ☎ ติดต่อสอบถาม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล

คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568

◎ ◎ ◎ ◎ LINE. fafatravel

www.fafafravel.com

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08413

432 total views, no views today

เข้าพรรษานี้ ชวนมาไหว้พระ ทำบุญใหญ่ @พุทธคยา 14-18 กค 2562

ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญ ร่วมสร้างบารมี ทำบุญไหว้พระ วันเข้าพรรษา ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

เข้าพรรษานี้ ไม่มีโปรแกรมไปไหน 
🙏🙏🙏 ฟาฟา ทราเวล ชวนไปทำบุญ ไหว้พระ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 14-18 กค 2562 ในราคาเพียงท่านละ 23,900 บาท รวมวีซ่าอินเดียแล้ว

พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา ณ วัดไทยในแดนพุทธภูมิ สถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า เมืองพุทธคยา

พร้อมเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบาย บินภายใน 2 รอบบิน จากโกลกาต้า-ปัตนะ และ ปัตนะ – โกลกาต้า

บินภายในสู่ปัตนะ มุ่งสู่พุทธคยา สุดคุ้ม

พร้อมทีมงานคุณภาพ จากฟาฟา ทราเวล หัวหน้าทัวร์คอยดูแล ไกด์ท้องถิ่นชาวอินเดีย พระวิทยกร ณ ประเทศอินเดีย ตลอดจนทีมงานช่างภาพคอยเก็บภาพประทับใจให้ทุกท่านได้เต็มอิ่ม พร้อมรถ VIP นั่งสบายๆ ในการแสวงบุญ @พุทธคยา ตลอดจนที่พักโรงแรม ตลอด 4 คืนเต็ม และ อาหารเสริมมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาฟาทราเวล
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08413
คุณฟา 089 1094455
คุณโย 063 4469887
หรือ 02 512 5568
LINE.fafatravel

645 total views, 12 views today