ทัวร์ มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

มัณฑะเลย์-มิงกุน 3วัน 2คืน

โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

โปรแกรมทัวร์ : มัณฑะเลย์ มิงกุน
รหัสโปรแกรม : MDL001 สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม

mdl-ads04c40066c79faa8fa5f765e08cc7964b-png

เดินทางวันที่ 22-24 ต.ค. (วันปิยะ)
เดินทางวันที่ 3 – 5 ธ.ค. (วันพ่อ)
เดินทางวันที่ 10 – 12 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

 

ราคาเริ่มต้น  11.900 บาท

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/mdl-8m.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
กันยายน 59 : 08-10,22-24 11,900 /ท่าน 11,900 /ท่าน 10,900 /ท่าน 3,000.-
ตุลาคม  59 : 08-10,22-24 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-
พฤศจิกายน 59: 12-14 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-
ธันวาคม 59 : 10-12 11,900/ท่าน 11,900/ท่าน 10,900/ท่าน 3,000.-

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

Loading