TH00-00-03 ทัวร์เชียงใหม่ 3วัน2คืน บินแอร์เอเชีย ช่วงหนาวนี้ที่ แม่แตง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม พัก 4ดาว อาหารครบ ไกด์นำเที่ยว

พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง @ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน พร้อมเช็คอินคาเฟ่ ดังๆ เที่ยวสนุก ไกด์ดูแลอย่างดี

ไหว้พระเชียงใหม่ เที่ยวแม่แตง ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 

Loading