A00-00-CNY-001-02-CX-ทัวร์จีน ปักกิ่ง ซีอาน เที่ยวคุ้ม 6วัน5คืน บินตรง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง – ซีอาน 6วัน5คืน
✳️เปิดใหม่ล่าสุด ไฮไลท์การเที่ยว ไม่เข้าช้อปรัฐบาล ✳️ เที่ยวครบจบในทริป พร้อมเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจีน ปักกิ่ง – ซีอาน

เที่ยวกำแพงเมืองจีน นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านมู่เถียนยวี) Mutianyu ระยะทางในการเดินทางประมาณ 45 นาที  กำแพงเมืองจีนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน และยังได้ขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่งดงาม เนื่องจากตัวกำแพงโอบล้อมด้วยภูเขา  มีชื่อเรียกว่า “กำแพงหมื่นลี้”

เที่ยว พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน (Yiheyuan or Summer Palace) ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

เที่ยว นำท่านสู่ หอสักการะฟ้าเทียนถัน หอบวงสรวง เทวดาฟ้าซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่กราบไหว้ฟ้าและเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกับแท่นบูชากำแพงนำเสียงและก้อนหินสามเสียง

เที่ยวซีอาน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ หรือ The Terracotta Warriors and Horses เป็นมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซีฮ่องเต้ 

(ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน

เที่ยว เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในซีอานตอนใต้ มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 652 ในสมัยราชวงศ์ถัง ของเดิมมี 5 ชั้น ต่อมาในรัชสมัยบูเช็กเทียน มีการสร้างขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 704 และในสมัยราชวงศ์หมิง มีการบูรณะด้านหน้าส่วนนอกที่เป็นอิฐ วัตถุประสงค์หนึ่งของเจดีย์นี้ คือ ไว้บรรจุพระสูตรกับพระพุทธรูปขนาดเล็กที่พระถังซัมจั๋งนำมาจากอินเดีย ปัจจุบัน กำแพงส่วนในของเจดีย์มีรูปพระพุทธเจ้าที่ศิลปินหยัน ลี่เปิ่น สลักไว้

และไฮไลท์จุดอื่นๆอีกมากมาย

Loading