B01-01-CNY-001-TG ทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง บินตรงคุนหมิง 6วัน5คืน 16 ท่านเดินทาง

ทัวร์ จีน รถไฟความเร็วสูงจีน พัก4ดาว บินตรง รวมน้ำหนักกระเป๋า20กิโลกรัม พร้อมเที่ยวครบจบในทริป

พร้อมเดินทางแล้ววันนี้ กรุ๊ป 16 ท่าน

Loading