ทัวร์ฑิเบต 2024..ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์

ทัวร์ทิเบต ลาซา ถนนแปดเหลี่ยม พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok Tso 6วัน5คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) + บินภายในประเทศ เที่ยวคุ้มพัก4ดาว

‘the Land of Gods’ in Tibetan .Exclusive trip This 5 Days 4 Nights Lhasa Tour provides you a fantastic opportunity to unveil the mysterious city, Lhasa. ( 7 Days 6Nights from Bangkok )

Happy at Kunming Cuihu Park, Bird and Flower Market, Zhengyi Road food street

Night market in Lhasa walk in Barkor Kora

Potala Palace,Zongjiaolukang Park which is a park nearby by Potala Palace, Johkang Monastery

Drepung Monastery  – Sera Monastery

and Yamdrok Tso -one of the three holiest lakes in Tibet and enjoy your visit there. The holy lake is a pilgrimage site for Tibetans. Be transferred back to Lhasa.

Loading