รีวิว2023-12-31-ทริปสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล รอบการเดินทาง 31 ธันวาคม 66 – 7ม.ค.67

ทริปแสวงบุญ #เมืองพุทธคยา #สังเวชนียสถาน #พุทธศาสนา #การเดินทางทางจิตวิญญาณ #ทริปอินเดียเนปาล 🌏✨#ฟาฟาทราเวล

ภาพความประทับใจให้ทุกท่านได้รับชม ตลอดการเดินทาง 8 วัน 7 คืน

🌟 วันที่ 3 มกราคม 2567 🌟

🛣 หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายในวันที่ 1-2 มกราคม, รวมทั้งการประท้วงใหญ่ในอินเดียต่อกฎหมายใหม่ ทำให้การจราจรทั่วประเทศอินเดียติดขัดอย่างหนัก, คณะทัวร์ของเราต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเดินทาง และติดค้างที่เมืองไวสาลี

ค่ำวันที่ 2 มค 67 คณะทัวร์ตัดสินใจ เลี้ยวรถกลับ เพื่อพักผ่อนที่ไวสาลี อีก 1 คืน👏 ด้วยความเชี่ยวชาญและความรวดเร็วในการประสานงาน, เราได้จัดการเข้าพักอีกคืนที่เมืองไวสาลี และเดินทางต่อเวลา 04.00 น. ในเช้าวันใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา

เช้าวันที่ 3 มค 67🙏 ที่เมืองกุสินารา, คณะผู้แสวงบุญของเราได้ร่วมกันประทักษิณา 3 รอบ ณ สถูปสาลวโนทยาน – สถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน พร้อมกันนี้, เรายังได้ร่วมกันถวายผ้าห่มสักการะองค์พระที่มีสีทองคล้ายมหาลดาปสาธน์ในพุทธกาล และถวายแก้วเสียงสวดมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

💐 อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ 💐

วันนี้ 4 jan 2024 คณะเดินทาง ช่วงเช้า ณ ลุมพินี และกำลังเดินทางสู่เมืองพาราณสีในช่วงบ่ายครับ

Loading