รีวิว2023-12-31-ทริปเขมร VVIP เดินทาง 8 ท่าน 31ธันวาคม 66-4มกราคม 67

รีวิวทริป ที่ให้บริการโดยทีมงาน ฟาฟา ทราเวล ตลอดการเดินทาง 5วัน4คืน สุดพิเศษ

วันที่สาม🌈 🇰🇭
02/01/2557

អរុណសួស្តី (อรุณซัวสเดย)

✅06:00 อรุณสวัสดิ์ครับผม

✅07:00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเเรมที่พัก

✅ 08.00 ออกเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี อยู่ห่างจากเสียมเรียบราว 30 กม. ใช้ระยะเวลาเดินทาง ด้วยรถประมาณ 1 ชั่วโมง

✅09.00-10.00 น.

🛕ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)
ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในกัมพูชา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ อัชญวราหะ ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4

ท่านเดินทางสู่เมือง Angor Thom

✅ 11.00น.

🛕ปราสาทตาพรหม – โบราณสถานแห่งนี้ ยังได้เคยถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง Lara Croft: Tomb Raider

✅เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นบริเวณ Angor Thom

✅บ่าย

ไฮไลท์ที่สำคัญของทริป นครวัด

 🛕 นครธม 

ปราสาทบายน ปราสาทหลักใจกลางเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โด่งดังไป ทั่วโลก

   🛕นครวัดนครวัด

นครวัดเป็นผลของความตั้งใจในการสร้างจักรวาลขึ้นมาไหม่บนโลกด้วยหินสลัก มณเฑียรกลางเป็น ตัวแทนของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของทวยเทพตามคติความเชื่อของชาวฮินดู ภาพเทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

  • ตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการท่องราตรี ที่ Pub Street เสียมเรียบ สามารถเที่ยวชมถนนกลางคืน (ลูกค้าชำระเอง) การเดินทางใช้

รถสามล้อเครื่องในการเดินทางจากโรงแรม แนะนำให้นำนามบัตรโรงแรมคิตต่อไปด้วยเพื่อใช้แจ้งแก่ รถสามล้อ

ค่าบริการสามล้อ – 3USD หรือ 100 บาทต่อคัน นั่งได้ 4 ท่าน.

❗️โปรแกรมวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ❗️

🥰จากใจทีมงานฟาฟาทราเวลครับ

ฟาฟาทราเวล จุมเรี๊ยบซัว🙏🇰🇭

Loading