รีวิว2024-01 ทริปสังเวชนียสถาน 21-28JAN2024 8 วัน7คืน

เริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน สายการบินไทย การบินไทย บินตรงสู่คยา รอบนี้เดินทาง 21 ท่าน

ขออนุโมทนาบุญครับ🙏

💥ผ้าพระปางปรินิพพาน และ พุทธเมตตาครับ ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้และพี่ๆ ร่วมบุญกันมาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ถึงเมืองคยา พาทุกท่าน เข้ากราบสักการะพระพุทธเมตตา ณ มหาโพธิเจดีย์เมืองพุทธคยา

🎆🔆แจ้งกำหนดการเดินทางสำหรับวันพรุ่งนี้ 22 มกราคม 2567 ครับ🔆🎆

✅️04.00 wake up call ปลุกท่าน
✅️05.00 ล้อหมุน ออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์
✅️06.30 เดินทางถึงวัดไทยลัฎฐิวันฯ แวะรับประทานอาหารเช้า และถวายภัตตาหารพระอาจารย์ ร่วมกันทอดผ้าป่า ยังวัดไทยวัดแรกในแดนพุทธภูมิครับ
✅️07.30 ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่เขาคิชฌกูฏ เพื่อไปสักการะพระมูลคันธกฎี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาครับ(สำหรับท่านที่ขึ้นไม่ไหวสามารถจ้างเสลี่ยง )ได้นะครับ

✅️10.30 เดินทาง วัดเวฬุวัน สังฆารามหรือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่ประกาศโอวาทปาฏิโมกข์ และเรื่องราวสำคัญต่างๆอีกมากมาย

✅️11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลและร่วมการรับประทานอาหารกลางวันณโรงแรมเมืองราชคฤห์ครับ

✅️ช่วงบ่าย มุ่งหน้าสู่เมืองนาลันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเคยเป็นมหาวิทยาลัยที่รุ่งเรืองที่สุด

🙏✅️ หลังจากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ หนึ่งในพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทั่วโลกล้วนมาขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บครับ

✅️แวะชิม ทับทิม แสนอร่อย ที่สุดในอินเดีย

✅️ออกเดินทางเพื่อพักที่เมืองไวสาลี พักผ่อนตามอัธยาศัยรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนในโรงแรมที่พักนะครับ🎆👏

⚛️แจ้งกำหนดการแสวงบุญอินเดียเนปาลวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567⚛️ ถ้าเตรียมชุดขาวมาวันนี้แต่งกายชุดสีขาวนะครับ

🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇

✅️ 05.00 น ปลุกทุกท่าน
✅️06.00 น พร้อมการรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารพร้อมถวายภัตตาหารพระคุณท่าน. < ก่อนเดินออกมานำกระเป๋าตั้งไว้ที่หน้าห้องได้เลยนะครับ>
✅️07.00 น ล้อหมุน พร้อมออกเดินทางสู่พุทธสถานเมืองไวสาลี

✅️สักการะปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

✅️หลังจากนั้นสักการะ ณ สถานที่กำเนิดพุทธบริษัทครบทั้ง 4 กำเนิดภิกษุณี และสถานที่ทำน้ำมนต์ กูฏาคารวัดป่ามหาวัน เมือง ไวสาลี

✅️ออกเดินรับประทานอาหารเที่ยงถวายภัตตาหารเพลแบบพระคุณท่าน ณ ภัตตาคาร ห้องอาหารเมืองเกสรียา

✅️ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมื่อถึงเมืองกุสินาราแล้ว นำพาทุกท่านกราบสักการะสถานที่ หนึ่งใน สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ ทรงดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองนี้ อันเรียกว่าสาลวโนทยาน ⚛️น้อมถวายผ้าห่มสักการะที่มีสีดุจดั่งทองพร้อมประดับคริสตัล⚛️

✅️ หลังจากนั้นนำพาทุกท่านไปยังมหุฏพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

✅️นำพาทุกท่านและทำบุญณวัดไทยกุสินาราราชเฉลิมราชย์

✅️และรับประทานอาหารค่ำ โรงแรมที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

🎆🎆🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇

🎆แจ้งกำหนดการเดินทางวันพุธที่ 24 มกราคม 2567🎆

⏩️วันนี้สวมชุดสีขาวนะครับ⏩️

▶️05.00 น. ปลุกทุกท่าน morning calls 📞 ก่อนอาหารเช้า ตั้งกระเป๋าหน้าห้องได้เลยครับ

▶️06.00 น. พร้อมกันรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมกันถวายภัตตาหารพระคุณท่านครับ

▶️07.00 น. พร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่สังเวชนียสถาน ลำดับต่อไปคือ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติ ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

▶️ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 พร้อมโรตีอารีดอย

▶️เดินทางต่อเพื่อทำเรื่องผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมือง ด่านโสนัลลี

▶️ช่วงบ่าย เข้าสู่ลุมพินีวัน ประเทศ เนปาล
🔆เดินทางเพื่อสักการะ มายาเทวีวิหาร สถานที่ประสูติ อันเป็นดินแดนกำเนิดเริ่มต้นพระพุทธศาสนา

🔅เดินทางกลับโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน และพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
☯️☯️☯️☯️☯️☯️☯️

🙏แจ้งกำหนดการ แสวงบุญอินเดียเนปาลวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567🙏

🔆วันนี้แต่งชุดขาว🔆

🌈06.30 ปลุกทุกท่าน

🌈07.30 รับประทานอาหารเช้า ถวายภัตตาหารพระคุณท่าน (นำกระเป๋าตั้งหน้าห้องได้เลยครับ)

🌈08.30 ล้อหมุนจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่แม่น้ำคงคาสายน้ำแห่ง อารยธรรมและแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่มีอายุประมาณกว่า 4,000 ปี

🌈11.00 เดินทางถึงวัดไทยสารนาถรับประทานอาหารเที่ยงถวายภัตตาหารพระคุณท่าน

🌈12.00 สักการะสังเวชนิสถาน ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สักการะองค์ธัมเมกสถูป สถานที่หมุน กงล้อธรรมจักร ร่วมกันสวดมนต์ ถวายพุทธบูชา ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลา

🌈 ออกเดินทางเพื่อสู่เมืองพุทธคยาระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร

🌈 แวะรับประทานอาหารค่ำพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าณวัดไทยสะสาราม

🌈 ออกเดินทางต่อถึงเมืองพุทธคยาพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ

Loading