โปรแกรมทัวร์ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน บินตรงคยา การบินไทย

เปิดรอบ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล #ทัวร์อินเดีย ฟาฟาทราเวล

เปิดจองวันนี้ – 14 พ.ค.67 เท่านั้น

ราคาโปรโมชั่นเพียง ท่านละ 39,900 บาท/ท่าน ทิปไกด์ 1,500 บาท
ราคานี้รวมทุกอย่าง
✅ ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 25 KG
✅ ค่า Visa แบบ e-visa ประเทศอินเดีย ชนิดท่องเที่ยว 30 วัน เข้าออกได้ 2 ครั้ง
✅ ค่า Visa Nepal แบบ Visa on Arrival อายุ 15 วัน multiple entry
✅ค่าทัวร์ ต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล รวมที่พัก 7 คืน อาหารตามโปรแกรมการเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ และ ค่ารถยนต์ปรับอากาศเดินทางพร้อมกรุ๊ปทัวร์
✅ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ

Loading