หลวงปู่ครูบาชุ่ม วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย ให้พรทีมงาน ฟาฟา ทราเวล

วันที่ 13 ธค 59.
ฟาฟา ทราเวลได้เดินทางเข้ากราบ หลวงปู่ครูบาชุ่ม วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยค่ารักษาพยาบาล หลวงปู่เมตตาให้พร และให้ทางคณะแสวงบุญติดป้ายไวนิลที่หน้ากุฎิเพื่อเชิญชวญ ผู้คนร่วมเดินทางแสวงบุญ ขออนุญาตินำคำสอนดีๆ ของหลวงปู่มาเผยแพร่ ณ ที่นี้

“ขออนุโมทนา บุญกุศลที่ได้มาถวายเทียนพรรษา บำรุงปัจจัยค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยในครั้งนี้ บุญกุศลใดที่บริษัทและคณะศีล๕ทุกคน ที่ตั้งใจบำเพ็ญนี้ เพื่อให้เข้าสู่ ความสิ้นสุดแห่งกองทุกข์คือพระนิพพาน การใช้ทานะบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี เหมือนเรือเหมือนแพ ธรรมะเหมือนล่องแพ ที่จะข้ามวัฏสงสาร วัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดต้องสร้างบารมีใหญ่ บารมีเล็กก็เหมือนการสร้างเรือเล็ก เราจะข้ามได้เฉพาะน้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา จะข้ามมหาสมุทรไม่ได้ ต้องใช้เรือสำเภาใหญ่ทั้งหมดบารมี ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าจะละกิเลสได้ ต้องเสียสละพอสมควร จนกว่าจะถึงที่สุดปล่อยวางได้ จนถึงสัจธรรมที่ว่า สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ ที่อยากจะรู้ว่าที่คนถวายพลวปัจจัย บุญหนุนส่ง พนักงานทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน จงประสบแก่ความสุขความเจริญ บรรลุด้วยจตุรพิธพรชัย สี่ประการ อายุ วรรณ สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทั้งผู้มอบ ผู้มุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านเทอญ…. รับพร สัพเพ…….”

P8135942 13939432_578184162353691_6516195820424113226_n 14022135_578184215687019_1445162331997846231_n

Loading