A02-01-Ajanta-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล 11 วัน 10 คืน พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ปี 2567 รอบพิเศษ พร้อมเที่ยวชม ถ้ำมรดกโลก อชันต้า แอลโรล่า

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล พร้อมชมถ้ำอชันต้าแอลโรล่า 11วัน10คืน ด้วยเที่ยวบินพิเศษ พร้อมบริการอาหาร และ ที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ในราคาพิเศษ มีจำนวนจำกัด ปี 2567 พร้อมให้บริการในราคาโปรโมชั่น น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม

และบินภายในถึง2เที่ยวบิน

มีพระวิทยากรให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

สถานที่ ประสูติ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน
ร่วมทำวัตร ปฏิบัติบูชา เสริมมงคลให้กับชีวิต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 เวียนเทียน แห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธเมตตา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่า ปฏิบัติบูชามากมาย

โดยทีมงาน มัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานที่พักระดับมาตรฐาน มาตรฐาน ฟาฟา ทราเวล

Loading